İNSAN KAYNAKLARI

Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturmaya çalışıyoruz…

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

Bu çerçevede, insan kaynakları temel politikamız,çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmaktır.

İK Misyonu:

Modern İnsan Kaynakları sistemlerini hayata geçirerek, insan kaynağımızı geliştirmek ve nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen bir firma haline gelmektir.

İK Vizyonu:

İnsana değer vererek ve en önemli sermayenin çalışanlarımız olduğu gerçeğiyle hareket ederek, insan kaynağımızı geliştirmek, kariyer hedeflerine hazırlamak ve sonuç olarak başarılı çalışanlar ile şirket hedeflerine ulaşılmasına en büyük desteği vermektir.

Ana Hedefler:

  • Değişime ve yeniliğe açık,
  • Öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren,
  • Takım ruhu ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak,
  • Grup şirketlerimizin tümünde “Toplam Kalite Yönetimi” ni hayata geçirmek,
  • Çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmektir.

Değerler:

“Önce İnsan” yaklaşımı çerçevesinde;

  • Çalışanların insanlık onurlarına saygı duyar onlara güvenir, takdir eder ve başarıyı paylaşırız. 
  • Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem veririz.
  • Sürdürülebilir bir gelecek için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz.