İyi Tarım Uygulamaları

Sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz..

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları FAO tarafından, “tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler” olarak tanımlamaktadır. İyi Tarım Uygulamaları Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management-IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management- ICM) tekniklerinin birlikte uygulanmasını önermektedir.

 

 

İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı Nedir? 

  • Çevreyi, toprağı, insan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik tedbirler, 
  • Doğal kaynakları korumaya yönelik tedbirler,
  • Tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin sağlanması,
  • Gıda güvenliğinin sağlanması,
  • Üreticilerin ve tarım işçilerinin sağlık, güvenlik ve refahına yönelik tedbirler alınması.

 

Globalgap nedir?

 

Avrupa’da tarımsal gıda endüstrisi sektöründeki lider perakendecilerin bir araya gelerek oluşturdukları EUREP’in (Euro Retailer Produce Working Group) İyi Tarım Uygulamaları protokolüdür.
NÇS Tarım,2011 yılından beri İyi Tarım Uygulamaları ve GLOBALGAP sertifikalarına sahiptir ve her yıl haberli, habersiz denetimlerle bu sertifikalar yenilenmektedir.