SUNAR TOPLULUĞU

Türkiye’nin tarıma dayalı sanayi ve gıda sektöründe yükselen değeri Sunar Topluluğu yarım asırlık tecrübesi, 1200’den fazla çalışanı ve geniş ürün gamı ile 5 kıtada 113 ülkeye kendi markasıyla ihracat yapmaktadır. Sunar Topluluğu, sahip olduğu yüksek kapasitesi, geniş bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük tarıma dayalı sanayi gruplarından biri olmayı hedeflemektedir.

Sunar  Topluluğu’nun temeli 1970’lerin ilk yarısında kurucusu Hacı Nuri Çomu’nun çırçır ve çeltik alanında yaptığı akılcı ve cesur yatırımlarla atılmıştır. 1974 yılında kurulan çırçır ve çeltik fabrikası, Çukurova’da pamuk tarımında karşılaşılan problemler nedeniyle günümüze ulaşamasa da 1976 yılında grubun en kıdemli şirketi olan Sunar Un ve Yem Osmaniye’de un fabrikası olarak kurulmuştur. 1997 yılında Sunar Un ve Yem bünyesine eklenen Sunar Yem, 1985 yılında Adana’da kurulan Sunar Mısır, 2006 yılında kurulan NÇS Tarım ve Elita Gıda ve 2010 yılında kurulan Sunar Pazarlama ve son olarak 2014 yılında kurulan Sunar NP firmaları grup bünyesine katılmıştır.

Sunar Topluluğu tarıma dayalı sanayi alanında 6 farklı şirketi ile 6 farklı alanda faaliyet göstermektedir. Sunar şirketlerinden; Sunar Mısır nişasta ve nişasta bazlı ürünler, Elita Gıda perakende ve ev dışı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar, Sunar Un ve Yem un ve yem, NÇS Tarım, taze meyve alanında üretim ve satış yapmaktadır. Sunar  Topluluğu’nun dış ticaret faaliyetleri Sunar Pazarlama şirketi tarafından sürdürülmektedir. Sunar’ın en genç şirketi Sunar NP; Türkiye’nin ilk TUV sertifikalı biyobozunur TPS (Termoplastik Nişasta) ve polimerlerini üretmektedir.

Tamamen Türk sermayeli bir grup olan Sunar, 113 ülkeye ihracat yapmakta ve bölgesel bir güç olmak amacıyla önemli adımlar atmaktadır. Bu bağlamda kurduğu güçlü teknolojik altyapı, modern üretim sistemleri ve kaliteli ürünleri ile çalışmalarını bir dünya şirketi olma doğrultusunda, “yüksek kalite, istikrar ve hizmet” anlayışıyla gerçekleştirmektedir. Sunar şirketlerinden Sunar Mısır, düşük kaloriye sahip tatlandırıcılar olan Sorbitol ve Maltitol üreticisidir. Sunar Mısır aynı zamanda Türkiye’nin mısır nişastası ve glukoz ihracatında çok önemli bir paya sahiptir. Yine grup şirketlerinden Elita Gıda, Türkiye mısır yağı ihracatında öncü pozisyondadır.

Sunar  Topluluğu, sahip olduğu 3 ana yetkinlik ile rakiplerine göre ön plana çıkmaktadır. Bu yetkinliklerden ilki; Sunar dahilindeki işletmelerin birbirini tamamlayıcı karakterde olmasıdır. Bu durum, Sunar Topluluğu’nun verimlilik ve rekabet gücünü maksimize etmektedir. Sunar, tarladan sofraya tüm üretim aşamalarını bünyesinde barındıran, mısır yağını mısırdan üretip ambalajlayarak pazara sunabilen Türkiye’deki tek entegre tesistir. Diğer önemli yetkinlik ise Sunar  Topluluğu’nun AR-GE faaliyetlerine verdiği önemdir. Sürekli olarak müşteri ve pazarın ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünlerin geliştirilmesi, proses optimizasyonları, mevcut ürünlerin standartlarının korunması AR-GE departmanının temel işleyiş prensipleri arasındadır. Ayrıca Sunar, bilgi teknolojilerinin ve yeni üretim teknolojilerinin verimlilik ve kalite üzerinde son derece etkili olduğu bilinci ile sürekli olarak yatırım ve iyileştirme çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır.

Sunar Topluluğu, büyüyen Türkiye’nin gıdada yükselen değeri olmaktan gurur duymaktadır.